DOELGERICHTE AANPAK VAN OVERLAST OP STRAAT BINNEN UW GEMEENTE

Straatcoaching

Vanuit ons facilitair bedrijf leveren wij straatcoaches. Waar andere bedrijven hiervoor gediplomeerde beveiligers neerzetten, zijn wij uitdrukkelijk van mening dat beveiligers per definitie geen straatcoaches zijn. Bij iedere opdracht observeren wij de buurt en kijken naar de samenstelling. Deze buurtsamenstelling is leidend voor het door ons in te zetten personeel. Al dit personeel wordt door ons gescreend, opgeleid en ingewerkt door een vast team van ervaren straatcoaches.

Sinds 2002 leverde Rosa Security buurtmanagers die in het kader van drugsoverlast op straat preventief surveilleerden met een repressieve taak. Wij deden dit toentertijd in opdracht van de woningbouwverenigingen Rochdale en Eigen Haard. Wij noemden dit toen BUURTMANAGEMENT.

In 2006 is de naam en de focus van deze taak verandert . De focus kwam te liggen op gewone (i.p.v. drugs) overlast en de naam veranderde in STRAATCOACH. Het was zaak om jeugdigen die overlast veroorzaken, zich hinderlijk gedragen of die strafbare feiten (dreigen te gaan) plegen aan te spreken op hun gedrag. Tevens is het ongewenst dat jonge kinderen onder een bepaalde leeftijd zonder ouderlijk gezag ‘s avonds laat nog op straat lopen.

In 2008 zijn we gestart met een project in de Krachtwijk Kanaleneiland met straatcoachen. Een Krachtwijk is een wijk met een stapeling van sociale, fysieke en economische problemen.

In 2009 kwamen de overige 4 Krachtwijken van Utrecht erbij en in 2010 kwamen er weer drie wijken bij in Utrecht. In 2012 is het project voor twee jaar verlengd tot januari 2014.

Omdat in Utrecht de overlast in de wijken waar Rosa met zijn straatcoaches actief is, sterk is afgenomen melden zich meerdere gemeenten met de vraag of wij ook bij hen Straatcoaches willen implementeren.

De gemeente Gouda meldde zich bij ons met een soortgelijk probleem als de gemeente Utrecht.

Hier hebben we met succes een pilot gedraaid van 6 maanden. De overlast was toen zeer sterk gedaald. De aanbesteding die hierop volgde werd echter door een ander bedrijf gewonnen. 6 maanden later stond Gouda weer op de voorpagina en was de overlast terug op het oude niveau.

In 2010 zijn wij ook begonnen met het leveren van straatcoaches in de gemeente Zeist. In 2011 zullen wij in de loop van het jaar een project gaan begeleiden om straatcoaches voor deze gemeente te gaan opleiden zodat straatcoachen in Zeist een structureel karakter krijgt.

In 2011 zijn we vervolgens gevraagd door de gemeente Schiedam om straatcoaches te leveren. Ook dit project is zeer succesvol verlopen. Wij hebben de gemeente geholpen om de jeugdgroepen in kaart te brengen zodat hierop gericht jeugdacties gehouden konden worden.

Vervolgens is in 2012 overgegaan tot intensieve gezinsbegeleiding met gezinsmanagers.

Samen zoeken wij naar een passende aanpak voor uw gemeente, neem contact op voor een afspraak.

Van beveiliging tot facilitaire dienstverlenening altijd de beste prijs bij Rosa!